Consulting


StartingXS consultancy is een specifieke vorm van consultancy dat in de huidige tijd onmisbaar is voor bedrijven en organisaties. It consulting is niet alleen van toepassing voor grote multinationals, maar kan ook erg belangrijk zijn voor het midden en klein bedrijf.

consultingWat is ICT consultancy?
Consulting komt er in het kort op neer dat het gericht is op het geven van advies aan bedrijven en organisaties over het gebruik van informatie technologie.

Er wordt door ons gericht advies gegeven om ingewikkelde ict vraagstukken op te lossen. Een ict adviseur kan verschillende diensten verlenen zoals het adviseren bij de keuze voor bijvoorbeeld software en hardware,

Het belang van IT consulting
Elk bedrijf en organisatie is gebaat bij een gestroomlijnde ICT omgeving, waarvan de ict planning en ict advies belangrijke basiselementen zijn om dit te kunnen realiseren. In een doorsnee bedrijf is vaak onvoldoende technologische kennis in huis, om uitvoering te geven aan de it planning. Bij gebrek aan deze kennis en ervaring kan de hulp worden ingeroepen van StartingXS, die aan de hand van de voorkeuren en wensen een gericht advies kan geven en daarbij afhankelijk van de wens van het bedrijf of organisatie er ook uitvoering aan kan geven en het systeem kan onderhouden.